Rezervácia info@liptovarena.sk
+421 915 297 271
facebook

Ochrana zdravia

Úvod Ochrana zdravia

 Pravidlá fungovania Liptov arény od 13.1.2021:

  • Vstup je umožnený osobám v režime "OP" (od 13.1.2022) 
  • Pod “OP” sa pre potreby Covid Automatu v myslia osoby, ktoré sú:

Kompletne očkovaná osoba:

  • Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19

Deti mladšie ako 2 roky

Deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP)

Osoba, ktorá ochorenie Covid19 prekonala nie viac ako pred 180 dňami - sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste

Všetkým osobám sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom až po priestor samotných športovísk, naďalej platí výnimka pre osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách, kde prekrytie horných dýchacích ciest nie je nariadené

 

Povinnosti účastníkov podujatí v Liptov aréne:

1. Nosiť prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia, 

2. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii, 

3. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, 

4. Zákaz podávania rúk, 

5. Maximálny počet návštevníkov hromadného podujatia v Liptov Aréne je 100 osôb 

6. Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

X

Kontaktný formulár: