Rezervácia info@liptovarena.sk
+421 915 297 271
facebook

Rezervačné podmienky

Úvod O nás Rezervačné podmienky

 

Liptov Aréna Tatralandia slúži ako športová hala v termíne október až apríl. Počas tohto obdobia je možná rezervácia športovísk za nasledujúcich podmienok:

 1. Rezervácia športoviska prostredníctvom verejne dostupného on-line systému na dobu najviac 30 dní dopredu bezplatne. Pre držiteľov kreditných permanentiek je možná rezervácia aj  telefonicky alebo nad rámec 30 dní prostredníctvom recepcie - služba spoplatnená: 3 kredity za každú jednu rezerváciu.

 2. Sezónna rezervácia - na špecifický deň a hodinu je možná, ale je limitovaná na súvislý časový segment, napr. od 13:00 do 14:30 každý utorok 
  - uskutočňuje sa výhradne na požiadanie cez recepciu, samozrejme ak je požadovaný slot ešte neobsadený - za poplatok 108 kreditov na sezónu, ktorý je jednorazovo strhnutý z kreditnej permanentky vopred, pri zadávaní tejto požiadavky. Takúto rezerváciu nie je možné ďalej modifikovať alebo upravovať, v prípade úpravy je toto vnímané ako nové zadanie. V prípade že Liptov aréna zruší zarezervovaný termín, na účet klienta sa pripíšu 3 kredity za každý jeden zrušený termín, ak je táto rezervácia zrušená do 24 hodín od termínu a 10 kreditov ak je táto rezervácia zrušená do menej ako 12 hodín od termínu. Oznámenie o zrušení sa posiela výhradne prostredníctvom emailu na klientom poskytnutý email evidovaný na kreditnej permanentke.
   
 3. Rezervácia je platná pri telefonickom a mailovom zadaní dopytu až po jej emailovom potvrdení recepciou Liptov Arény Tatralandia.
   
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu prenájmu športoviska za podmienky, že bude klienta o zrušení včas informovať.

 5. Ak klient nemá možnosť využiť svoju rezerváciu je povinný ju zrušiť s dostatočným predstihom:
  a. Bezplatné zrušenie rezervácie je možné najneskôr 24 hodín pred plánovaným začiatkom prenájmu.
  b. V prípade zrušenia menej ako 24 hodín vopred si prevádzkovateľ nárokuje storno poplatok vo výške 50% hodnoty prenájmu športoviska a pri  menej ako 12 hodín 100% ktorý bude automaticky odpočítaný z celkového kreditu.

 6. V prípade ak nebude stronopoplatok klientom uhradený, má prevádzkovateľ nárok odmietnuť akceptáciu jeho rezervácie, alebo zablokovať jeho registráciu v online rezervačnom systéme.

 

X

Kontaktný formulár: