info@liptovarena.sk
+421 915 297 271
Po - Ned: 8:00 - 22:00
facebook

Rezervačné podmienky

Úvod O nás Rezervačné podmienky

 

  1. Rezervácia športoviska je možná na základe  rezervácie prostredníctvom on-line systému na dobu najviac 30 dní dopredu

  2. Rezervácia je platná pri telefonickom a mailovom zadaní dopytu až  po jej potvrdení prevádzkovateľom Liptov Areny

  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu prenájmu športoviska za podmienky, že bude klienta o zrušení včas informovať

  4. Ak klient nemá možnosť využiť svoju rezerváciu je povinný ju zrušiť s dostatočným predstihom

  5. Bezplatné zrušenie rezervácie je možné najneskôr 24 hodín pred plánovaným začiatkom prenájmu

  6. V prípade zrušenia menej ako 24 hodín vopred si prevádzkovateľ nárokuje storno poplatok vo výške 50% hodnoty prenájmu športoviska

  7. Pre držiteľov permanentiek – viacnásobných vstupov je možné stornopoplatok uplatniť aj čerpaním vstupu z permanentky – viacnásobného vstupu

  8. V prípade ak nebude stronopoplatok klientom uhradený, má prevádzkovateľ nárok odmietnuť akceptáciu jeho rezervácie, alebo zablokovať jeho registráciu v online rezervačnom systéme

 

X

Kontaktný formulár: