info@liptovarena.sk
+421 915 297 271
facebook

KREDITNÝ SYSTÉM

Úvod Novinky KREDITNÝ SYSTÉM

 KREDITNÝ SYSTÉM LIPTOV ARÉNY TATRALANDIA

 

 
PRODUKT pre firmy
CENA /bez DPH/
BENEFIT
Biznis klasik
1.200,-
Aréna kredit – čerpanie služieb v LA vo výške  1500 EUR  podľa vlastného uváženia a podľa aktuálneho cenníka 
 
+ AQUPARKY s doplatkom za wellness 5 EUR/osoba (LIMIT 2 osoby denne /len JEDEN AQP podľa výberu/ 1 osoba musí byť na zozname)
Biznis plus
2.000,-
Aréna kredit – čerpanie služieb v LA vo výške  2500 EUR  podľa vlastného uváženia a podľa aktuálneho cenníka 
 
+ AQUPARKY s doplatkom za wellness 5 EUR/osoba (LIMIT 2 osoby denne/len JEDEN AQP podľa výberu/1 osoba musí byť na zozname)

PRODUKT pre fyzické osoby
CENA /s DPH/
BENEFIT
Rezident klasik
85,-
Aréna kredit 100
Rezident plus
200,-
Aréna kredit 260
Rezident ultra plus
280,-
Aréna kredit 350
Rezident VIP
350,-
Aréna kredit 500
 
DODATOČNÉ INFORMÁCIE:
- v prípade nevyčerpania kreditu je jeho trvanie do konca športovej sezóny
- úhrada v hotovosti alebo faktúrou
- žiadne obmedzenia zo strany klienta
- produkt obsahuje možnosť nadrámcovej  /viac ako 30 dní dopredu/ rezervácie za patričný kredit, 
- každé odčerpanie kreditu bude emailovo oznámené na poskytnutú emailovú adresu,
- pri kúpe produktu je nutné podpísať  VOP so súhlasom spracovania osobných resp. firemných údajov a poskytnúť jednu emailovú adresu za účelom komunikácie aktuálneho zostatku kreditu 
- kredit platí od zakúpenia do konca športovej sezony

OBCHODNÉ A REZERVAČNÉ PODMIENKY:

1. Rezervácia športoviska prostredníctvom verejne dostupného on-line systému na dobu najviac 30 dní dopredu bezplatne, pre držiteľov kreditných permanentiek  je možná rezervácia aj  telefonicky alebo nad rámec 30 dní prostredníctvom recepcie - služba spoplatnená 3 kredity za každú jednu rezerváciu,
 
2. Sezónna rezervácia - na špecifický deň a hodinu je možná, ale je limitovaná na súvislý časový segment napr.od 13:00 do 14:30 každý utorok   
- uskutočňuje sa výhradne  na požiadanie cez recepciu - za poplatok 108 kreditov na sezónu, ktorý je jednorazovo strhnutý z kreditnej permanentky vopred pri zadávaní tejto požiadavky. Takúto rezerváciu nie je možné ďalej modifikovať alebo upravovať, v prípade úpravy je toto vnímané ako nové zadanie. V prípade že Liptov aréna zruší zarezervovaný termín, na účet klienta sa pripíšu 3 kredity za každý jeden zrušený termín, ak je táto rezervácia zrušená do 24 hodín od termínu a 10 kreditov ak je táto rezervácia zrušená do menej ako 12 hodín od termínu. Oznámenie o zrušení sa posiela výhradne prostredníctvom emailu na klientom poskytnutý email evidovaný na kreditnej permanentke.
 
3. Rezervácia je platná len v rámci otváracích hodín a pri telefonickom a mailovom zadaní dopytu až po jej emailovom potvrdení recepciou Liptov Arény Tatralandia.
 
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu prenájmu športoviska za podmienky, že bude klienta o zrušení včas informovať.
 
5. Ak klient nemá možnosť využiť svoju rezerváciu je povinný ju zrušiť s dostatočným predstihom.
5a. Bezplatné zrušenie rezervácie je možné najneskôr 24 hodín pred plánovaným začiatkom prenájmu
5b. V prípade zrušenia menej ako 24 hodín vopred si prevádzkovateľ nárokuje storno poplatok vo výške 50% hodnoty prenájmu športoviska a pri  menej ako 12 hodín 100% ktorý bude automaticky odpočítaný z celkového kreditu.
 
6. V prípade ak nebude stronopoplatok klientom uhradený, má prevádzkovateľ nárok odmietnuť akceptáciu jeho rezervácie, alebo zablokovať jeho registráciu v online rezervačnom systéme.

 

X

Kontaktný formulár: